Stensättning i Saltsjö-Boo Nacka & Värmdö, Stockholm

Vi specialkompetens ligger inom stensättningsarbeten. Vi anlägger uppfarter, terrasser, trappor, murar, m.m i såväl natursten.

Vi arbetar effektivt och får alltid ut fina resultat. Detta gör redan när projektet börjar till det är avslutat. Vi ser alltid till att uppföljning och avslutning är noggrant genomtänkt.

Stensättningstjänster:

 • Murning och stensättning av hus, garage, friggebodar m.m.
 • Stenläggning i trädgårdar
 • Plattsättning
 • Fontäner

Använd ROT-Avdraget

Som privatperson kan du nyttja ROT-avdraget, en skattereduktion på hantverkstjänster i ditt hus eller bostadsrätt. Bolaget utför utomhusarbeten från Sickla, till Nacka & Boo till Värmdö & Ingarö-hållet. Välkomna!

Trädgårds arbeten stensättning stenmur

Kontakta oss idag!

  Namn *

  Telefon *

  Email *

  Fastighetsadress + Ort *

  Beskriv behov, förutsättningar, antal m2 & önskat startdatum *