Stensättning i Saltsjö-Boo Nacka & Värmdö

Rosbygg i Stockholm specialkompetens ligger inom stensättningsarbeten. Vi anlägger uppfarter, terrasser, trappor, murar, m.m i såväl natursten.

Vi arbetar effektivt och får alltid ut fina resultat. Detta gör redan när projektet börjar till det är avslutat. Vi ser alltid till att uppföljning och avslutning är noggrant genomtänkt.

Stensättningstjänster:
 • Murning och stensättning av hus, garage, friggebodar m.m.
 • Stenläggning i trädgårdar
 • Plattsättning
 • Fontäner 
Använd ROT-Avdraget

Som privatperson kan du nyttja ROT-avdraget, en skattereduktion på hantverkstjänster i ditt hus eller bostadsrätt. Bolaget utför utomhusarbeten från Sickla, till Nacka & Boo till Värmdö & Ingarö-hållet. Välkomna!

Trädgårds arbeten stensättning stenmur
Kontakta Rosbygg i Stockholm AB

  Namn *

  Telefon *

  Email *

  Fastighetsadress + Ort *

  Beskriv ert behov, förutsättningar, antal m2 & adress