Takomläggning Bandtäckning & Renovering tegelfasad BRF Stadion Östermalm Valhallavägen

Har du en tegelfasad som behöver renoveras så är den sannolikt mindre än det jättejobb vi fått det hedervärda uppdraget att göra på Valhallavägen. Stadion behövde en rejäl renovering. Just tegelfasader håller vanligtvis väldigt länge, fogarna är den svaga punkten och här fick vi knacka loss gammalt bruk cirka 2–3 cm in i fogarna och även byta ut enstaka trasiga stenar. Därefter fylldes fogarna igen med nytt bruk. För ett hållbart resultat gäller det alltid att se till hela byggnaden och ha den erfarenhet som krävs för att se om det finns risker för vattenupptagning eller påverkan från väder och vind, något som kan göra att mindre professionellt utförda skarvar kan erodera fortare.

För plåtarbetet tog vi in en plåtslagare som arbetar med bandtäckning i Stockholm.

Kontakta oss idag!

    Namn *

    Telefon *

    Email *

    Fastighetsadress + Ort *

    Beskriv behov, förutsättningar, antal m2 & önskat startdatum *